Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Recenzje i opinie naukowe

Recenzje prac doktorskich

Krzysztof Cpałka przygotował recenzje w następujących postępowaniach doktorskich:

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Strobina pt. „Wyszukiwanie zależności semantycznych w grafowych bazach danych z zastosowaniem logiki rozmytej i algorytmów genetycznych”, której promotorem był dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2017.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Patryka Najgebauera pt. „Algorytmy komputerowej analizy i przeszukiwania obrazów parazytologicznych”, której promotorem był dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2016.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra Piotra Dudy pt. „Algorytmy klasyfikacji danych strumieniowych”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2015.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Woźniaka pt. „Odwzorowanie obliczeń na wielordzeniowe architektury procesorów graficznych”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2012.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Michalskiego pt. „Badanie własności architektur wielordzeniowych w wybranych symulacjach inżynierskich”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2012.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Woźniaka (zbieżność nazwisk z wymienionym wcześniej Marcinem Woźniakiem jest przypadkowa) pt. „Model sztucznej inteligencji dla aktywnej kontroli wybranych charakterystyk dynamicznych pojazdów”, której promotorem był dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2011.

 • Recenzję pracy doktorskiej mgra inż. Danela Lamcha pt. „Specyfikacja, analiza i testowanie systemów gridowych z wykorzystaniem Abstrakcyjnych Maszyn Stanów”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski. Postępowanie zostało przeprowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone obroną pracy w roku 2010.


Recenzje i opinie  w postępowaniach habilitacyjnych

Krzysztof Cpałka przygotował ponadto recenzje oraz opinie w następujących postępowaniach habilitacyjnych:

 • Recenzję rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Krzysztofa Simińskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2018.

 • Recenzję rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Janusza Starczewskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2013.

 • Recenzję rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Rafała Scherera w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2012.

 • Opinię dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Łukasza Szustaka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2019., Krzysztof Cpałka pełnił w nim funkcję członka komisji.

 • Opinię dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Marcina Korytkowskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2017., Krzysztof Cpałka pełnił w nim funkcję sekretarza komisji.

 • Opinię dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Marcina Mrugalskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2014., Krzysztof Cpałka pełnił w nim funkcję sekretarza komisji.

 • Opinię dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra Zbigniewa Puchały w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2013., Krzysztof Cpałka pełnił w nim funkcję członka komisji.

 • Opinię dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. Adama Słowika w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Postępowanie zostało przeprowadzone w roku 2013., Krzysztof Cpałka pełnił w nim funkcję sekretarza komisji.

Recenzje pozostałe

Krzysztof Cpałka recenzował artykuły naukowe dla m.in. następujących czasopism naukowych: Applied Soft Computing, Expert Systems with Applications, IEEE Access, IEEE Systems Journal, IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Neural Networks, Information Technology and Control, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, International Journal of Approximate Reasoning, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Knowledge-Based Systems, Neural Computing and Applications, Neurocomputing, Soft Computing.

Krzysztof Cpałka brał także udział w recenzji wniosków dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programów Homing Plus, Pomost i Ventures.