Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Działalność dydaktyczna

Krzysztof Cpałka brał udział w opracowaniu programu nauczania dla specjalności Programowanie aplikacji internetowych prowadzonej w ramach studiów I. stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.


Krzysztof Cpałka wypromował kilkudziesięciu magistrów oraz kilkudziesięciu inżynierów na kierunku informatyka.


Krzysztof Cpałka prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów na kierunku informatyka:

 • Programowanie obiektowe (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Aplikacje WWW (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Aplikacje klient-serwer (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia).


Krzysztof Cpałka prowadził zajęcia z następujących przedmiotów na kierunku informatyka:

 • Algorytmy i struktury danych (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Inteligentne systemy obliczeniowe (wykłady i seminaria dla studentów II. stopnia),
 • Inżynieria oprogramowania (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia),
 • Modelowanie i symulacja komputerowa (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Paradygmaty programowania (laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Podstawy sieci neuronowych (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia),
 • Podstawy sztucznej inteligencji (wykłady dla studentów II. stopnia),
 • Programowanie klient-serwer (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia),
 • Rozproszone bazy danych (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia),
 • Systemy baz danych (wykłady i laboratoria dla studentów I. stopnia),
 • Techniki tworzenia aplikacji bazodanowych (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia),
 • Technologie informatyczne (wykłady i laboratoria dla studentów II. stopnia).