Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Dane kontaktowe

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

Al. Armii Krajowej 36
42-202 Częstochowa

pokój 520

telefon do pokoju 520: +48 343250558
telefon do sekretariatu: +48 343250546

e-mail: krzysztof.cpalka@iisi.pcz.pl

Zewnętrzne serwisy: