Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Pełnione funkcje

Krzysztof Cpałka od roku 2019. prowadzi sekcję specjalną „Nature-inspired Optimization Methods in Fuzzy Systems” w czasopiśmie IEEE Transactions on Fuzzy Systems (Impact Factor 2017: 8.759). Sekcję tę organizuje wspólnie z Prof. Adamem Słowikiem (Department of Electronics and Computer Science, Koszalin University of Technology, Koszalin, Poland) i Prof. Yaochu Jinem (Department of Computer Science, University of Surrey, Guildford, United Kingdom).


W Politechnice Częstochowskiej Krzysztof Cpałka pełnił lub pełni m.in. następujące funkcje:

  • Od roku 2019. Krzysztof Cpałka pełni funkcję Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacji, działającej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2016. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Uczelnianej Komisji Senackiej ds. Kadr, działającej na Politechnice Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka, działającej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Habilitacyjnych, działającej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2012. do roku 2019. Krzysztof Cpałka pełnił funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligencji Obliczeniowej, działającego w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. do roku 2019. Krzysztof Cpałka pełnił funkcję członka Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. do roku 2012. Krzysztof Cpałka pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Częstochowskiej ds. E-learningu (po wdrożeniu e-learningu w Politechnice Częstochowskiej z funkcji tej zrezygnował).