Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Pełnione funkcje

Krzysztof Cpałka pełni lub pełnił m.in. następujące funkcje:

  • Od roku 2016. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Uczelnianej Komisji Senackiej ds. Kadr, działającej na Politechnice Częstochowskiej.

  • Od roku 2012. Krzysztof Cpałka pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligencji Obliczeniowej, działającego w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W zakładzie tym zatrudnionych jest 6 osób.

  • Od roku 2010. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka, działającej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. Krzysztof Cpałka pełni funkcję członka Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Habilitacyjnych, działającej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

  • Od roku 2010. do roku 2012. Krzysztof Cpałka pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Częstochowskiej ds. E-learningu (po wdrożeniu e-learningu w Politechnice Częstochowskiej z funkcji tej zrezygnował).