Krzysztof Cpałka

Krzysztof Cpałka

Promotorstwo prac doktorskich

Krzysztof Cpałka był lub jest promotorem w następujących przewodach doktorskich:

  • Przewodzie doktorskim mgra inż. Krystiana Łapy, który realizował pracę doktorską pt. „Algorytmy wydobywania interpretowalnej wiedzy eksperckiej w zagadnieniach modelowania nieliniowego”. Postępowanie zostało przeprowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone publiczną obroną rozprawy doktorskiej w roku 2015. Praca ta została obroniona z wyróżnieniem.

  • Przewodzie doktorskim mgra inż. Marcina Zalasińskiego, który realizował pracę doktorską pt. „Algorytmy weryfikacji tożsamości na podstawie dynamicznych cech podpisu odręcznego z wykorzystaniem wybranych metod inteligencji obliczeniowej”. Postępowanie zostało przeprowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i zostało ono zakończone publiczną obroną rozprawy doktorskiej w roku 2014. Praca ta została obroniona z wyróżnieniem.

  • Przewodzie doktorskim mgra inż. Jacka Szczypty, który realizuje pracę doktorską pt. „Hybrydowe algorytmy inteligencji obliczeniowej bazujące na populacjach”. Postępowanie jest prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, publiczna obrona rozprawy doktorskiej planowana jest w bieżącym roku.